[1]
Sklavounos, I., Kostoulas, P., Koutropoulos, G., Theocharis, C. and Kouvara, M. 2020. Kalderimi X2, Tzoumerka, Epirus: Paving the way for a new generation of craftspeople. Journal of Traditional Building, Architecture and Urbanism. 1 (Nov. 2020), 100–111. DOI:https://doi.org/10.51303/jtbau.vi1.332.