(1)
Sklavounos, I. .; Kostoulas, P. .; Koutropoulos, G. .; Theocharis, C. .; Kouvara, M. Kalderimi X2, Tzoumerka, Epirus: Paving the Way for a New Generation of Craftspeople. JTBAU 2020, 100-111.