Sklavounos, I. ., Kostoulas, P. ., Koutropoulos, G. ., Theocharis, C. ., & Kouvara, M. (2020). Kalderimi X2, Tzoumerka, Epirus: Paving the way for a new generation of craftspeople. Journal of Traditional Building, Architecture and Urbanism, (1), 100–111. https://doi.org/10.51303/jtbau.vi1.332