Sklavounos, I., Kostoulas, P., Koutropoulos, G., Theocharis, C. and Kouvara, M. (2020) “Kalderimi X2, Tzoumerka, Epirus: Paving the way for a new generation of craftspeople”, Journal of Traditional Building, Architecture and Urbanism. Toledo, España, (1), pp. 100–111. doi: 10.51303/jtbau.vi1.332.