[1]
I. Sklavounos, P. Kostoulas, G. Koutropoulos, C. Theocharis, and M. Kouvara, “Kalderimi X2, Tzoumerka, Epirus: Paving the way for a new generation of craftspeople”, JTBAU, no. 1, pp. 100–111, Nov. 2020.