[1]
I. . Sklavounos, P. . Kostoulas, G. . Koutropoulos, C. . Theocharis, and M. Kouvara, “Kalderimi X2, Tzoumerka, Epirus: Paving the way for a new generation of craftspeople”, JTBAU, no. 1, pp. 100–111, Nov. 2020.